CGP priročnik. Zakaj ga potrebujemo?

Kaj je CGP priročnik?

Celostna grafična podoba (CGP) predstavlja temeljno orodje pri oblikovanju vizualne identitete podjetja ali organizacije. CGP priročnik pa je dokument, ki na strukturiran in jasen način predstavlja smernice za uporabo grafičnih elementov v skladu z izbrano podobo ter vsebuje navodila za oblikovanje in uporabo vizualnih elementov. V bistvu je to dokument, ki določa standard za dotično podobo.

CGP priročnik je zasnovan tako, da zagotavlja dosledno in učinkovito uporabo vizualne podobe organizacije na vseh področjih komunikacije. Ena od ključnih funkcij CGP priročnika je namreč zagotavljanje enotnosti in doslednosti v vizualni podobi organizacije.

Kaj naj priročnik vsebuje?

Priročnik vsebuje smernice o uporabi logotipa, določa vizualno in numerično njegove dimenzije in strukturo, način kako je zgrajen in kako se pojavlja. V nadaljevanju sledijo v priročniku navodila glede barvnih palet, tipografije in drugih grafičnih elementov, ki se uporabljajo pri oblikovanju komunikacijskih materialov. S tem se zagotovi, da je vizualna podoba organizacije prepoznavna, dosledna in profesionalna, ne glede na to, kdo oblikuje posamezne elemente. Pravzaprav lahko rečemo, da je priročnike nekakšna »biblija« vizualne podobe organizacije.

Priročnik CGP ima tudi pomembno vlogo pri upravljanju in varovanju vizualne identitete organizacije. Z jasnimi smernicami o uporabi grafičnih elementov se preprečuje njihova napačna ali neustrezna uporaba, kar bi lahko negativno vplivalo na ugled organizacije. Priročnik zagotavlja, da se vizualni elementi uporabljajo na način, ki je skladen s cilji organizacije in njenimi vrednotami.

 

Kako uporabljamo CGP priročnik?

Kako ga uporabljati?

Poleg tega CGP priročnik predstavlja orodje za usmerjanje oblikovalskih odločitev pri različnih vrstah komunikacijskih materialov. Navodila in smernice, ki jih vsebuje, lahko pomagajo oblikovalcem pri odločitvah o uporabi barv, tipografije, razporeditve elementov in drugih grafičnih elementov, ki so pomembni za doslednost in učinkovitost vizualne podobe organizacije. V ta namen lahko priročnik vsebuje predoblikovane aplikacije, kot so poslovne tiskovine (vizitka, dopisni list, tipične strani Power Pointa, itd…V večini primerov priročnik vsebuje tudi način označevanja na objektih, usmerjevalne in označevalne napise. Vsi ti elementi so vsebinsko splošni, oziroma lahko vsebujejo celo »dummy« podatke, ki pa jih v fazi realizacije nadomestimo s pravimi vsebinami.

Nazadnje pa CGP priročnik lahko služi tudi kot komunikacijsko orodje, ki predstavlja vizualno identiteto organizacije navzven. Priročnik lahko služi kot referenčni dokument za zunanje sodelavce, vključno z agencijami za oblikovanje in tisk, ter zagotavlja doslednost uporabe vizualne podobe organizacije v različnih okoljih in v različnih aplikacijah.

Praktičen primer: Če je nek element obarvan s točno določeno barvo in v določeni barvni paleti, vsebuje priročnik poleg vizualne predstavitve, tudi vsebinsko in numerično označbo, ki podaja željene vrednosti v standardiziranem načinu.

Pomemben del priročnika je njegov spremljevalni del, torej osnovne oblike podobe v aplikativni obliki. Pod to se smatrajo ločene datoteke logotipa ali grafičnih elementov v zapisih, ki omogočajo njihovo uporabo v grafičnih programih.

V sklepu lahko rečemo, da je CGP priročnik ključno orodje pri oblikovanju in upravljanju vizualne identitete organizacije. Z jasnimi smernicami in navodili zagotavlja enotnost, doslednost in učinkovitost vizualne podobe.

 

Tomaž Berčič

Prijava na ART blog

S klikom na gumb “pošlji” se strinjate s hrambo svojih podatkov v naši podatkovni bazi in komuniciranje prek navedenega kontakta.
Več o tem si lahko preberete v politiki o zasebnosti.