Na tej strani si lahko ogledate neke naše projekte bolj podrobno, da si lažje predstavljate, kaj pomeni prenova Celostne grafične podobe v realnosti.
Podajamo vam nekaj primerov, kjer smo obstoječo podobo izdelali na novo in poleg strokovnega pristopa upoštevali tudi naročnikovo željo po podobnosti s prejšnjo.
Pravzaprav smo tukaj razblinili naročnikove strahove, da bi zaradi nove podobe trpela njihova prepoznavnost in da bi prenova – koristna sicer –  negativno vplivala na blagovno znamko, ki so jo tekom let ustvarili in skrbno negovali.

Pri teh prenovah gre torej za evolucijo in ne revolucijo.
Bolj obširni članek na to temo pa najdete tudi na naši BLOG strani.

Mithraeum

Naročnik se ukvarja z industrijsko izdelavo elementov iz nerjavnega jekla, predvsem v namen gostinske uporabe. Poleg tega izdelujejo pa tudi celotne sisteme mikro pivovarn, skupaj z vsemi nadzornimi sistemi. Želja naročnika je bila, da v novi podobi obdržimo modro barvo in dokaj enostaven tipografski del, ki jih je dosedaj vizualno definiral in bi to prepoznavnost skušali ohraniti tudi za naprej. Želja je bila, da nekako skušamo obdržati ali vključiti tudi 3 kroge, ki so konceptualno povezani z njihovim razvojem in so že dolgo del podobe.

Mithraeum