OSNOVNA CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

Oblikovan in izdelan logotip z vsemi definicijami:
Definirana so razmerja med elementi in barvne različice
Pojavnost v 4 barvnem ofsetnem tisku
Pojavnost logotipa v Pantone barvnem prostoru
Pojavnost logotipa v rastrski obliki
Monokromatska varianta, ki je potrebna za izdelavo izrezov, gravur, izdelavo žigov

Oblikovane poslovne tiskovine:
Dopisni list
Vizitka
Kuverta
Definirana tipografija

Priročnik v pisni in elektronski obliki.

Manjša podjetja
Podjetja do 2 zaposlena, podjetja v ustanavljanju, dobrodelne organizacije, klubi in društva.
Informativna cena: 1.000 EUR

Večja podjetja
Od 3 do 15 zaposlenih, organizacije z več kot 50 člani.
Informativna cena: 1.600 EUR

Velika podjetja
Z najmanj 15 zaposlenimi, organizacije z več kot 100 člani.
Informativna cena: 2.500 EUR

RANGIRANJE VELIKOSTI NAROČNIKA: Cena za celostno podobo rangira glede na velikost podjetja.

Izdelava osnutka za izdelavo celostne grafične podobe se naročniku zaračuna vnaprej in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti naročila. V primeru naročila in dejanske izvedbe, se znesek naročniku šteje kot del plačila.

 

RAZŠIRJENA CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA

Vsebuje enake elemente kot osnovna različica, poleg tega pa še:
Označeva in usmerje
Aplikacije na osebnem ali tovornem vozilu
Promocijske zastave
Poslovna mapa
Žig
Oglas

Manjša podjetja
Podjetja do 2 zaposlena, podjetja v ustanavljanju, dobrodelne organizacije, klubi in društva.
Informativna cena: 1.500 EUR

Večja podjetja
Od 3 do 15 zaposlenih, organizacije z več kot 50 člani.
Informativna cena: 2.500 EUR

Velika podjetja
Z najmanj 15 zaposlenimi, organizacije z več kot 100 člani.
Informativna cena: 4.500 EUR oz. po dogovoru

RANGIRANJE VELIKOSTI NAROČNIKA: Cena za celostno podobo rangira glede na velikost podjetja.

Izdelava osnutka za izdelavo celostne grafične podobe se naročniku zaračuna vnaprej in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti naročila. V primeru naročila in dejanske izvedbe, se znesek naročniku šteje kot del plačila.

Cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost.
Cenik velja od 1. 8. 2017.

Deli z ostalimi: