CGP - obraz vašega podjetja

 

Celostna grafična podoba (CGP) je niz vizualnih elementov, ki določajo podobo podjetja in se uporabljajo za predstavitev podjetja v javnosti. To vključuje logotip, barve, tipografijo, oblikovanje vizitk, spletnih strani, oglasov, embalaže in drugih marketinških materialov. CGP je zasnovan tako, da je prepoznaven, dosleden in koheziven, saj ta doslednost in prepoznavnost pomagata podjetju, da se učinkoviteje trži in komunicira z javnostjo.

V nadaljevanju bomo razpravljali o nekaterih ključnih koristih celostne grafične podobe za podjetja.

1. Prepoznavnost CGP

Ena od najpomembnejših koristi je povečanje prepoznavnosti podjetja. Logotip in druge vizualne elemente v CGP je treba uporabiti dosledno in pogosto, da bi jih javnost prepoznala in se naučila povezovati s podjetjem. Ko je prepoznavnost podjetja visoka, se lahko podjetje lažje trži, saj se lahko zanaša na prepoznavnost in ugled podjetja.

2. Kredibilnost

Druga pomembna korist je povečanje kredibilnosti podjetja. Ko ima podjetje dosledno in profesionalno oblikovano celostno grafično podobo, se javnost lahko zanese na kakovost in zanesljivost podjetja. To je še posebej pomembno v poslovnem svetu, kjer morajo podjetja pogosto vzpostaviti zaupanje s strankami, partnerji in vlagatelji. Dobro in urejeno oblikovan CGP močno prispeva k tem občutku, ker kupcem in strankam sporoča, da je podjetje urejeno tudi na drugih področjih in mu lahko zaupamo.

3. Diferenciacija

CGP lahko pomaga podjetju, da se razlikuje od konkurence. Unikatna in prepoznavna grafična podoba lahko privabi nove stranke, saj si jih zapomnijo in povezujejo z izdelki ali storitvami podjetja. To je še posebej pomembno v nasičenih trgih, kjer je težko izstopati med konkurenco.

4. Doslednost

CGP zagotavlja doslednost pri oblikovanju marketinških materialov in drugih komunikacijskih sredstev podjetja. Ta doslednost je ključnega pomena pri vzpostavljanju prepoznavnosti in ugleda podjetja. Ko imajo vsi marketinški materiali dosleden videz, lahko javnost lažje prepozna podjetje in se ga spomni. Poleg tega pa zagotavlja tudi stroškovno učinkovitost, saj lahko podjetje uporablja enake grafične elemente za različne materiale.

5. Enostavnost komuniciranja

Dosledna CGP lahko olajša komunikacijo podjetja s strankami, saj je urejena grafična podoba ogledalo urejenosti samega podjetja, jasna je hirearhija določenih dejavnikov ali segmentov kot so Prodaja, Komerciala, Marketing, … Komunikacija je tako jasnejša in preglednejša.

 

Tomaž Berčič

Prijava na ART blog

S klikom na gumb “pošlji” se strinjate s hrambo svojih podatkov v naši podatkovni bazi in komuniciranje prek navedenega kontakta.
Več o tem si lahko preberete v politiki o zasebnosti.