Project Description

CGP in spletna stran za projekt Strlek Valley

 

Za potrebe projekta Strlek Valley, ki obsega izgradnjo in umestitev turističnih kapacitet ter ekološke pridelave lokalne hrane smo izdelali oblikovni koncept in celostno grafično podobo. Krovni korporativni znak zaobjema obe dejavnosti in se deli na podznamki TURIZEM in KMETIJSTVO, ki imata vsaka tudi svojo grafično podobo. Skupni povezovalec je tipografski del in barvna lestvica.

Predvsem je bila želja naročnika, da se z elegantno in enostavno grafično podobno nedvoumno pokaže ekološka komponenta omenjenega projekta in njegova ustrezna umestitev v neokrnjeno naravo. Na zemljišču se nahajajo ruševine gradu Štrlek, katerega veduta je tudi grafično prikazana na znaku, ki je namenjen turizmu. Zaradi mednarodne komponente so v imenih uporabljene angleške besedne zveze.

Poleg CGP-ja smo za naročnika izdelali tudi predstavitveno spletno stran, ki obiskovalce informira o projektu, njegovih dejavnostih in turistični ponudbi, in pa spletno tržnico, kjer lahko stranke kupujejo sveže domače pridelano sadje, zelenjavo in zelišča iz njihovega posestva.

 

< NAZAJ NA REFERENCE