Project Description

Naročnik Slaščičarna KALA je želel posodobiti krovno celostno grafično podobo in jo razdeliti med dve področji trženja – gostinski lokal/slaščičarno ter turistično oddajanje sob. Krovni znak je oblikovno dominanten in ima dve podrejeni blagovni znamki, katere podoba izhaja iz osnovnega znaka. Hkrati se je naročnik odločil tudi za izdelavo spletnega mesta, ki se deli na omenjene poddejavnosti. Za potrebe rezervacij tuirističnega najema sob pa je vgrajen tudi modul, ki omogoča enostavno rezervacijo, oziroma povpraševanje.