Project Description

V sodelovanju z naročnikom Centralna tehniška knjižnica Ljubljana (CTK), ki deluje pod okriljem Univerze v Ljubljani, smo pripravili celostno grafično podobo projekta SPOZNAJ. Projekt je namenjen širitvi popularne znanosti (občinska znanost) med laično javnostjo, prav tako pa je mišljen kot povezovalno središče za izmenjavo znanj, podatkov in idej med raziskovalci z različnih področij. Konzorcij obsega preko 20 različnih organizacij, ki se same ukvarjajo z znanostjo ali pa podpirajo raziskovalne projekte, npr. SRC SAZU, Univerza v Ljubljani, Mariborska univerza, Institut Jožef Štefan…

Sama grafična podoba vključuje ikono mednarodnega projekta – stilizirana odprta ključavnica, ki smo jo uspešno integrirali v sam logo slovenskega projekta.
Poleg Celostne grafične podobe smo oblikovali tudi spletno stran, ki podaja več informacij glede projekta in obvešča javnost o novicah in dogodkih povezani z njim.

 

> Obiščite Projekt Spoznaj