Project Description

Karela izredni prevozi se že več kot 15 let ukvarjajo z organizacijo in izvedbo izrednih prevozov po Evropi in Balkanu. Za stranke opravljajo izredne prevoze gradbene mehanizacije, industrijske opreme, plovil, vozil, gradbenih elementov itd. Ker je bila aktualna celostna podoba neustrezna, obenem pa se je organizacija preoblikovala iz s.p. v d.o.o. je bila nujna prenova osnovnega znaka in sptremljevalnih aplikacij. Zaradi prepoznavnosti smo ohranili grobo obliko in tipične barve, ki so organizacijo med potencialnimi naročniki naredile prepoznavno. Likovno se je znak poenostavil, da je enostavnejši za vse vrste reprodukcijskih tehnik. Pripravili smo tudi priročnik uporabe, kjer so definirana razmerja ter izdelane vizualne podobe poslovnih tiskovin in sistema označevanja.