Project Description

Izdelava promocijskih gradiv za sklad ESPRA.

Promocija Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027

V okviru našega sodelovanja z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo pripravili promocijsko kampanjo za Evropski sklad za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027 (sklad ESPRA). Sklad ESPRA igra ključno vlogo pri spodbujanju trajnostnega ribištva ter ohranjanju morskih bioloških virov, zato je glavni cilj kampanje, ozaveščanje javnosti o pomenu trajnostnih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. V skladu z že uveljavljenim CGP-jem smo za naročnika pripravili širok nabor promocijskih materialov, med katerimi so brošure, roll-upi, zloženke, nalepke, brisače, plakati in še več.