Project Description

Geohub referenca 1

 

GeoHub-SI je GIS portal, ki zagotavlja platformo za objavo vsebin, povezanih s prostorom, v obliki GIS servisov in aplikacij, namenjenih interni ali splošni javnosti. Namenjen je dostopu do storitev, aplikacij in prostorskih podatkov, ki so jih državne institucije dale v souporabo. Temelji na infrastrukturi državnega računalniškega oblaka (DRO), ki ga zagotavlja Ministrstvo za javno upravo.

Za omenjeni portal smo izdelali novo Celostno grafično podobo in promocijske elemente. Vizualna rešitev znaka prepoznavnosti izhaja iz simboliziranih elementov “poligonov”, ki se uporabljajo za prostorsko kartiranje površine. Grafični del znaka sestavljajo različni trikotniki, ki s svojo postavitvijo ponazarjajo kartirano površino, obenem pa oblikujejo poenostavljeno silhueto Triglava, kar simbolizira nacionalni pomen storitev, ki jih institucija nudi.

 

Obiščite GeoHub-SI.

< NAZAJ NA REFERENCE