66. Ljubljana festival se je letos lotil manjše prenove zunanje podobe. Podoba je dobila malce več živahnosti in barv. Poleg tega smo kot ponavadi poskrbeli za vso oblikovanje in tehnično pripravo programske knjižice, programskih listov, poročil, plakatov, oglasov, letakov, projekcij, vložnih listov, zahval, vabil, spletnih pasic, transparentov, vstopnic … sedaj pa smo že v pogonu z oblikovanjem materialov za 26. mednarodni glasbeni cikel Mladi virtuozi3. Zimski festival ter 34. Slovenske glasbene dneve, z osredotočenostjo na novo 67. festivalsko sezono.

66. Ljubljana festival.