MVK oziroma Marketinški Vizualni Koncept – kaj je to?

Hja, imamo dejavnost, ki nagovarja svoje kupce preko različnih platform. [...]