Uspešno ste ponovno prijavili na naše e-novice.

S klikom na gumb “soglasje” ste se strinjali s hrambo vaših podatkov v naši podatkovni bazi in komuniciranje prek navedenega kontakta.
Podatki so namenjeni izključno komunikaciji z vami glede poslovanja, obveščanja in naročanja naših artiklov ali storitev.
Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.
Vsi podatki so hranjeni varno in v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov GDPR.