Copyright © ART Design d.o.o.

Slikovno gradivo in vsebine, objavljene na spletnih straneh so last podjetja ART Design d.o.o. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne, informativne in izobraževalne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Vsebine se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja podjetja ART Design d.o.o., prav tako pa je vsa slikovna vsebina varovana v skladu z Zakonom o avtorskih pravicah.

Podjetje ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. ART Design d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na svojih spletnih straneh.