Project Description

Kmetijsko gospodarska zbornica zastopa interese kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Zastopa svetovanje posameznikom in pravnim osebam, ki opravljajo kmetijsko, gozdarsko in ribiško dejavnost. Ukvarja pa se tudi s pospeševanjem gospodarnega in okolju prijaznega kmetovanja, gozdarstva in ribištva.

< NAZAJ NA REFERENCE