Project Description

Izdelali smo celostno grafično podobo konference EU projekta HISTCAPE.
Projekt HISTCAPE je bil osredotočen na rešitev problema izseljevanja in s tem propadanja evropskega podeželja. Partnerji iz desetih evropskih regij so se na podlagi študij uveljavljenih dobrih praks in na podlagi šestih pilotnih akcij usmerili na iskanje inovativnih rešitev za trajnostno upravljanje manjših zgodovinskih mest in z njimi povezane krajine. Oblikovali so skupna priporočila, namenjena zlasti regionalnim in lokalnim oblastem in upravljavcem naravne in kulturne dediščine.

< NAZAJ NA REFERENCE